Публікації

 • Курчин О. Г.

  Історія виникнення та розвитку зовнішньої реклами

  Правтичний часопис Донецького університету.- 2010.- №2(24).- с.150-155.

 • Курчин О. Г.

  Реклама та зовнішня реклама: поняття та ознаки

  Проблеми правознавтва та правоохоронної діяльності: збірник наукових праць; Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.- 2010.- №4- с.253-259.

 • Курчин О. Г.

  Правове регулювання зовнішньої реклами в Україні й окремих зарубіжних країнах

  Економіка та право.- 2010.- №2(27).- с.132-137.

 • Курчин О. Г.

  Правова характеристика діяльності з розміщення зовнішньої реклами як підприємницької

  Гармонізація правових засад підприємництва: матеріали I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції за загальної редакції О.В. Шаповалової.- 2010.- Т. 2.- с.112-114.

 • Курчин О. Г.

  Суб'єкти розміщення зовнішньої реклами

  Вісник Донецького національного університету- 2010.- №2.- Т. 2.- с.644-652.

 • Курчин О. Г.

  Правовий статус суб'єктів розміщення зовнішньої реклами

  Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте: сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции- 2011.- Т. 14. Юридические и политические науки- с.57-59.

 • Курчин О. Г.

  Правові підстави та порядок розміщення зовнішньої реклами

  Форум права- 2010.- №4.

 • Курчин О. Г.

  Особливості розміщення зовнішньої реклами в місті

  Схід- 2011.- №1(108)- с.175-178.

 • Курчин О. Г.

  Договірне регулювання розміщення засобів зовнішньої реклами

  Цивільно-правове забезпечення розвитку економіки України: збірник тез всеукраїнської науково-практичної конференції "Госпродарсько-правове, цивільно-правове та фінансово-правове забезпечення розвитку економіки України"- 2010.- Ч. 2.- с.165-167.

 • Курчин О. Г.

  Договори на розміщення рекламної конструкції та зовнішньої реклами

  Вісник господарського судочинства.- 2010.- №5.- с.150-159.

 • Курчин О. Г.

  Щодо захисту прав органів місцевого самоврядування у відносинах з розміщення реклами

  Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових співробітників і аспірантів Донецького національного університету за підсумками науково-дослідницької роботи за період 2009-2010рр.- 2011.- Т. 3.- с.166-168.

 • Курчин О. Г.

  Підстави та форми господарської відповідальності суб'єктів розміщення зовнішньої реклами

  Підприємництво, господарство і право.- 2011.- №4- с.147-150.