ВСУ виступило з рішенням по відомству про суперечки корпоративного характеру

На проведених зборах палат ВСУ, що відповідають за рішення у справах цивільного і господарського характеру, на розгляд було винесено показовий випадок про визнання виконаних дій незаконними, визнання оформлення договірного акта недійсним. Крім того, під розгляд потрапив і зустрічний позов, пов'язаний з усуненням сформованих перешкод в цільовому використанні приміщень, вселення та виселення, а також повне відчуження певної частини громадянської споруди. В ході розгляду присутні учасники виробили таку позицію, що повністю відповідає чинним правовим нормам. Вона полягає в наступному.

У порядку судочинства цивільного характеру, виробленого в уповноважених судових органах, необхідно прийняти відповідні рішення, покликане захистити невиконуюча або ігноровані права, інтереси і свободи. Варто відзначити, що в подібних справах хоча б однією стороною конфлікту має виступати фізична особа. Таким чином, подібного розгляду підлягають спори, пов'язані з цивільними, земельними, житловими, трудовими та іншими порушень прав і свобод. Беручи за основу 12 статтю ГПК можна зробити висновок, що в юрисдикцію господарських судів входять абсолютно всі суперечки, які можуть виникнути при будь-яких діях з господарським договором.

Варто відзначити, що дана стаття була доповнена новим пунктом, який регламентує розгляд справ про корпоративні відносини господарськими судами. Зміна датується 29.12.2006. Таким чином, було встановлено, що показове судове провадження має бути розглянуто в суді з загальної правової юрисдикцією, і обов'язково в прийнятому ЦПК порядку.

У новому доповненні було прописано, що прийняте судове рішення підлягає оскарженню в апеляційних інстанціях до фактичного вступу в законну силу. Апеляція повинна подаватися за місцем розташування товариства, з повним дотриманням встановлених ЦПК правил. У випадки невиконання прописаного регламенту апеляція може бути визнана недійсною, і винесене рішення буде збережено.

Вердикт по заново розглядуваній справі був прийнятий в суді першої інстанції в травні 2013 року. А це означає, що додаток вже вступив в свою силу і винесене рішення підлягає оскарженню в господарському суді.


Коментарі: 0